Mesafeli Satış Sözleşmelesi

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI
Satıcı : SATICI : MAYBES KİTAP KIRTASİYE EĞİTİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Çamlıca Mah. Babacan Cad. Melis Apt. No:59/1 Nilüfer / BURSA
Telefon : 0224 452 50 04
Web Adresi :maybesokul.com/
E-Posta : info@maybesokul.com.tr
ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.maybesokul.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyid ettiğini ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. www.maybesokul.com.tr internet sitesinde yer alan ön bilgiler ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3- TESLİMAT VE ÜCRETİ

Ürün Teslimat Ücreti :.................... TL'dir. Bu ücret SATICI tarafından ödenir.

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Ön siparişler hariç, Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde teslimat ve sipariş bölümünde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için irsaliyeli faturanın satıcıya veya ürünü teslim alacak 3. (Üçüncü) şahsa ulaştırılmış olması şarttır..Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde kargo ücreti ALICI'ya aittir.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya garanti belgesi olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI'ya bildirir ve ödenmiş olan tüm bedeli 10 gün içinde ALICI'ya iade eder.

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli maybesokul.com.tr web adresinde yayınlanan ürün tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 5-SATIŞ FİYATI

Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: Fatura içeriğinde mevcuttur.

Peşinat Miktarı: Fatura içeriğinde mevcuttur.

Faiz Miktarı: Ödemler kredi kartı/havale yolu ile peşin olarak yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.

Vadeye göre Faiz ile Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı: Fatura içeriğinde mevcuttur.

Ödeme Şekli: Havale/Kredi Kartı

Faizin Hesaplandığı Yıllık Faiz Oranı: Ödemler kredi kartı/havale yolu ile peşin olarak yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.

ÖDEME PLANI:

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

GECİKME FAİZİ:

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile peşin olarak yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI` ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması ve ürünün 7. madde de belirtilen ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI` ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI` ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulma ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri

MADDE 8- KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ KURALLAR

Kullanıcı www.maybesokul.com.tr'ye üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu maybesokul.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası, T.C Kimlik Numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar ve www.maybesokul.com.tr sitesinde yer alan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile www.maybesokul.com.tr arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler www.maybesokul.com.tr tarafından 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

MADDE 9- TEMERRÜD

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.